Jeug Adjudante

Hoi miense van de Kepel,

Miene naam is Levi Bongartz. Ich bön gebaore op 9 oktober 2008 in ‘t ziekehoes van Remunj. Same mit mien mam Ingrid, pap Nick, breurke Milo van 8 jaor en mien babybreurke Jona en oze Labradoodle Dino wone veer mit väöl plezeer aan de Kepel. Veer zeen ein ech mannegezin wo-in mama ‘t enige maedje is. Veer haje van gezelligheid en bringe väöl tied mit mekaar en mit femilie en vrunj door.

Mien femilie hilt van de vastelaovend. Mien pap en mam ware väöle jaore lid van joekskepel Waat ein Herrie en miene opa Mat I en versjillende anger femilieleje ware al ins Kaketoeprins. Daobie bön ich ein achternaefke van oze veurzitter Helmut Frenken. Sinds ein paar jaor bön ich, o.a. same mit mien breurke Milo, ein Kaketoekuuke en trekke veer d’r mit de vastelaovend same mit de Kaketoes op oet. De vastelaovend zit mich in ‘t blood.

Ich zit oppe Synergiesjool, in unit 4, groep 7, bie juf Edith en alle angere juffe en meisters van dae unit. Via sjool en de Kepel höb ich ouch de meiste van mien vrunj lere kinne, wo onger ‘t prinselik gezelsjap. Veer belaeve väöl avonture mit mekaar. Mit jeugprins Luc I zoot ich zellefs al same oppe peutersjpeelzaal en veer zitte nog sjteeds biejein in de klas. Ich vinj ‘t ein grote eer det hae mich gevraog haet om ziene adjudant te zeen.

Op vriejdaagaovend bön ich te vinje biej de scouting op ‘t Sjoolpaad. Dao zit ich mit väöl plezeer biej de junior-scouts. Veer höbbe dao ein superleuke klub same mit alle kienjer en leiding. De leiding bedink edere keer weer supertoffe aktiviteite wo veer väöl lol aan belaeve. Verder höb ich versjillende hobby’s die ich gaer in miene vrieje tied oetveur zoals freerunne, karte, longbaorde, bakke, pap helpe mit klusse en game. Mien grote veurbeeld is Max Verstappen en ich haop zellef ouch verder te kómme in de racesjport.

Ich haaj ouch erg van op fekansie gaon. Oosteriek, Karinthië, is miene grote favoriet. Dao gaon veer väöl wanjele in de berg, van alles bekieke, zjwumme en van ‘t waer, de berg en omgaeving genete. Döks zeen veer same dao mit jeugprins Luc I en femilie, zodet veer ós op fekansie ouch nog waal ins zeen. Ouch gaon ich gaer op fekansie nao de zee mit mien femilie wo ónger mien naefkes Rune en Jasper.

Ich waas erg verras en bön d’r supergreuts op det jeugprins Luc I mich gevraog haet om ziene adjudant te zeen. Ich vinj vastelaovend ein sjiek fees! Gezellig feeste mit mien vrunj en vriendinne van de Kepel. Dit sezoen zól ich mien bes gaon doon om jeugprins Luc zo good meugelijk te óngersjteune in zien prinssjap. Ich höb d’r väöl zin in om same mit ‘t prinselik gezelsjap en uch allemaol d’r ein heel sjoon sezoen van te make!

Veer zeen os! Alaaf!

Groete Levi


Beste Kaketoevrunj,Gaer wil ich mich aan uch veursjtelle. Pap Harry en mam Wendy höbbe mich mit de gebaorte de naam Lars mitgegaeve. Ich bön eine telg oet de grote Silkens femilie van de Kepel. Ein deil van de femilie woont op ‘t Mögkebrook, wo ónger veer zellef en waal op de Petrus Polliussjtraot naeve de boerderie, wo ome Paul mit de sjaöp zit. Kaketoeveurgengers Julian I, Huub I en Ton I wone ouch biej òs in de sjtraot. Ich bön sinds ein paar maondj eine tiener en sjien waal ins waers te zeen, tenminste det zègke mien elders. Mien broor Tren is get jónger es mich en ouch miene beste kammeraod. Zeker sjtraevele veer ós oppe tied, mèr veer kinne ós neet misse.

Oppe Synergiesjool, veur de get ajere ónger ós de vreugere Alfonsus, perbere ze mich get sjlummer te make. Dao zit ich in groep 7 bie meister Chris. Prins Luc en adjes Levi en Nora zitte ouch dao op sjool. Luc en Levi kin ich al van veur det ich überhaup nao sjool ging en veer zeen dan ouch dieke vrunj. Oppe vriedaagaovend maak ich de buurt onveilig mit de junior scouts van de Pater Bleys groep. Same mit pap doon ich döks de mis dene in ós sjoon Kepel in ’t Zandj. In miene vrieje tied sjpeel ich gaer boete op de BMX, of sjpeel ich achterom in de haof. Aaf en toe wil ich waal ins belke lelle of anger kattekwaod oethaole. Game heurt uiteraard ouch toet ein van mien favoriete bezighede. Minecraft, Roblox of Splatoon doon ich ‘t leefste. Ich loester gaer nao eins sjoon sjtökske meziek, zo es Linking Park of Martin Garrix. Mesjien kint geer ‘t nömmer Blah, Blah, Blah waal. Vastelaovend viere vinj ich ouch ech sjoon en zolang es ich mich kin heuge trèkke veer d’r mit diej daag op oet.

Op 29 augustus belde Steffert miene pap op mit de vraog of ich adjudant wól waere bie de nuje jeugprins van de Kaketoes. Pap en mam euverlagde det daezelfde aovend nog en sjtumde in. Op det moment wis ich nog van nieks! Op 11 september nao ‘t aovendaete vertelde pap mich det veer direk örges nao toe móste. Ich waas nuujsjierig, mer pap eet nieks los. Veer reje nao Kesjteelke Hattem. Óngerwaeges zoge veer Levi en zien elders fietse, en parkeerde de auto dao. Opins zoge veer Luc en Nora ouch dao en kwaam Levi d’r bie. Steffert, Bjon en Anja sjtinge ós op te wachte in ut park. Dao goof Luc ós eine envelop. Ich haolde de breef d’r oet en loos de vraog: “Lars, wils doe de adjudant van Luc I waere?” Det kwaam ech es ein verrassing! Ich hoofde gein moment te twiefele en zag metein ‘JAO’. Vanaaf det moment ginge veer aan de sjlaag mit de veurbereidinge om d’r ein fantastisch sezoen van te make. Gelökkig haet miene pap ervaring es adje van 4x11 jubeleijumprins Jos IV, en kin hae mich de kneepkes van ‘t vak bie bringe…

Groete,
Lars


Leef luuj,Ich bön Nora Pfennings, gebaore op 27 augustus 2009 in t Kaketoeriek. Same mit pap Nick, mam Jolanda en mien zöster Rune woon ich al mien ganse laeve oppe Heinsbergerwaeg en jaowaal… ich bön ‘t buurmaedje van jeugdprins Luc I.

Super blie en greuts waas ich wie ich gevraog waerde om adjudante te waere van Luc. Same mit Luc de Eerste en de adjudante Levi en Lars gaon veer d’r ein sjoon fees van make dit jaor.

Luc en ich zeen al vrunj vanaaf det veer kóste loupe. Dageliks waerde veer euver de sjutting gehöf door Harrie, Vivian of mien pap en mam, om same te kinne sjpele. Det euver de sjutting höffe lök noe neet meer, mer nog sjteeds bringe Luc en ich heel get uurkes sjpelend, kletsend of gamend same door. Zellefs in de fekansie zeuke veer mekaar op en dus zeen veer de aafgeloupe twee jaor mit oze camper op bezeuk gewaes bie camping Max in Oosteriek.

Ich zit oppe Synergiesjool in groep 6. In miene vrieje tied höb ich eigenlik tied te kórt. Twee keer in de waek voetbal ich bie RKAVC in Azerao. Det vinj ich super tof. Ouch doon ich gaer paerdrieje en es ‘t effe weijt gaon ich surfe mit miene pap in Ool. Es ich dan nog tied euver höb doon ich gaer boete sjpele, zjwumme, knutsele en teikene. In de fekansie zeen veer altied weg mit de camper en ich vinj ’t sjoon om routes te bedinke en te zeuke nao kesjtele, mere, sjtaej en musea die ich nog gaer allemaol wil zeen.

Vastelaovend viere zit bie ós waal good. Vanaaf det ich klein bön gaon ich mit mam mit en zellefs mit pap, dae de sjmaak te pakke haet gekrege. De aafgeloupe jaore dee ich mit mit de kienjermusical van D’n Uul. Optraeje, zinge, sjpringe en danse; ich doon ‘t allemaol aeve gaer. Ich verheug mich dan ouch enorm op deze vastelaovend en ich weit zeker dat ‘t same mit Luc, Levi en Lars eine tied waerd om nooit te vergaete.

Alaaf,
Nora

Adjudant Levi
Adjudant Levi
Adjudant Lars
Adjudant Lars
Adjudant Nora
Adjudant Nora